Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Ab5 (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La flat power (fifth) chord

 
Ab5 for ukulele - option 1
Ab5 for ukulele - option 2
Ab5 for ukulele - option 3
Ab5 for ukulele - option 4
Ab5 for ukulele - option 5
Ab5 for ukulele - option 6
Ab5 for ukulele - option 7