Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Abm5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La flat minor with diminished fifth

 
Abm5- for ukulele - option 1
Abm5- for ukulele - option 2
Abm5- for ukulele - option 3
Abm5- for ukulele - option 4
Abm5- for ukulele - option 5
Abm5- for ukulele - option 6
Abm5- for ukulele - option 7
Abm5- for ukulele - option 8
Abm5- for ukulele - option 9
Abm5- for ukulele - option 10