Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Abm7+ (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La flat minor with major seventh

 
Abm7+ for ukulele - option 1
Abm7+ for ukulele - option 2
Abm7+ for ukulele - option 3
Abm7+ for ukulele - option 4
Abm7+ for ukulele - option 5
Abm7+ for ukulele - option 6