Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Abmaj5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La flat major with major seventh and diminished fifth

 
Abmaj5- for ukulele - option 1
Abmaj5- for ukulele - option 2
Abmaj5- for ukulele - option 3
Abmaj5- for ukulele - option 4
Abmaj5- for ukulele - option 5
Abmaj5- for ukulele - option 6
Abmaj5- for ukulele - option 7
Abmaj5- for ukulele - option 8