Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Abmajsus2 (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La flat with supended second, with major seventh

 
Abmajsus2 for ukulele - option 1
Abmajsus2 for ukulele - option 2
Abmajsus2 for ukulele - option 3
Abmajsus2 for ukulele - option 4
Abmajsus2 for ukulele - option 5