Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Am5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La minor with diminished fifth

 
Am5- for ukulele - option 1
Am5- for ukulele - option 2
Am5- for ukulele - option 3
Am5- for ukulele - option 4
Am5- for ukulele - option 5
Am5- for ukulele - option 6
Am5- for ukulele - option 7
Am5- for ukulele - option 8
Am5- for ukulele - option 9
Am5- for ukulele - option 10
Am5- for ukulele - option 11