Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Am75+ (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La minor with augmented fifth, with seventh

 
Am75+ for ukulele - option 1
Am75+ for ukulele - option 2
Am75+ for ukulele - option 3
Am75+ for ukulele - option 4
Am75+ for ukulele - option 5
Am75+ for ukulele - option 6
Am75+ for ukulele - option 7