Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Am7+ (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La minor with major seventh

 
Am7+ for ukulele - option 1
Am7+ for ukulele - option 2
Am7+ for ukulele - option 3
Am7+ for ukulele - option 4
Am7+ for ukulele - option 5