Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Amaj5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: La major with major seventh and diminished fifth

 
Amaj5- for ukulele - option 1
Amaj5- for ukulele - option 2
Amaj5- for ukulele - option 3
Amaj5- for ukulele - option 4
Amaj5- for ukulele - option 5