Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Em75+ (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Mi minor with augmented fifth, with seventh

 
Em75+ for ukulele - option 1
Em75+ for ukulele - option 2
Em75+ for ukulele - option 3
Em75+ for ukulele - option 4
Em75+ for ukulele - option 5
Em75+ for ukulele - option 6
Em75+ for ukulele - option 7