Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Em7+ (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Mi minor with major seventh

 
Em7+ for ukulele - option 1
Em7+ for ukulele - option 2
Em7+ for ukulele - option 3
Em7+ for ukulele - option 4
Em7+ for ukulele - option 5
Em7+ for ukulele - option 6
Em7+ for ukulele - option 7