Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord F5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Fa major with diminished fifth

 
F5- for ukulele - option 1
F5- for ukulele - option 2
F5- for ukulele - option 3
F5- for ukulele - option 4
F5- for ukulele - option 5
F5- for ukulele - option 6
F5- for ukulele - option 7
F5- for ukulele - option 8
F5- for ukulele - option 9
F5- for ukulele - option 10