Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord F75- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Fa major with diminished fifth, with seventh

 
F75- for ukulele - option 1
F75- for ukulele - option 2
F75- for ukulele - option 3
F75- for ukulele - option 4
F75- for ukulele - option 5
F75- for ukulele - option 6
F75- for ukulele - option 7