Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Fmaj5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Fa major with major seventh and diminished fifth

 
Fmaj5- for ukulele - option 1
Fmaj5- for ukulele - option 2
Fmaj5- for ukulele - option 3
Fmaj5- for ukulele - option 4
Fmaj5- for ukulele - option 5
Fmaj5- for ukulele - option 6
Fmaj5- for ukulele - option 7
Fmaj5- for ukulele - option 8
Fmaj5- for ukulele - option 9