Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord F#5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Fa sharp major with diminished fifth

 
F#5- for ukulele - option 1
F#5- for ukulele - option 2
F#5- for ukulele - option 3
F#5- for ukulele - option 4
F#5- for ukulele - option 5
F#5- for ukulele - option 6
F#5- for ukulele - option 7
F#5- for ukulele - option 8
F#5- for ukulele - option 9
F#5- for ukulele - option 10
F#5- for ukulele - option 11