Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord F#add9- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Fa sharp major with added diminished ninth

 
F#add9- for ukulele - option 1
F#add9- for ukulele - option 2
F#add9- for ukulele - option 3
F#add9- for ukulele - option 4
F#add9- for ukulele - option 5
F#add9- for ukulele - option 6
F#add9- for ukulele - option 7