Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord F#maj (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Fa sharp major with major seventh

 
F#maj for ukulele - option 1
F#maj for ukulele - option 2
F#maj for ukulele - option 3
F#maj for ukulele - option 4