Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord F#sus2 (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Fa sharp with supended second

 
F#sus2 for ukulele - option 1
F#sus2 for ukulele - option 2
F#sus2 for ukulele - option 3
F#sus2 for ukulele - option 4
F#sus2 for ukulele - option 5
F#sus2 for ukulele - option 6
F#sus2 for ukulele - option 7
F#sus2 for ukulele - option 8
F#sus2 for ukulele - option 9
F#sus2 for ukulele - option 10
F#sus2 for ukulele - option 11
F#sus2 for ukulele - option 12