Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Gm7+ (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Sol minor with major seventh

 
Gm7+ for ukulele - option 1
Gm7+ for ukulele - option 2
Gm7+ for ukulele - option 3
Gm7+ for ukulele - option 4
Gm7+ for ukulele - option 5
Gm7+ for ukulele - option 6