Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Gmaj5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Sol major with major seventh and diminished fifth

 
Gmaj5- for ukulele - option 1
Gmaj5- for ukulele - option 2
Gmaj5- for ukulele - option 3
Gmaj5- for ukulele - option 4
Gmaj5- for ukulele - option 5
Gmaj5- for ukulele - option 6
Gmaj5- for ukulele - option 7