Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord G#maj (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Sol sharp major with major seventh

 
G#maj for ukulele - option 1
G#maj for ukulele - option 2
G#maj for ukulele - option 3
G#maj for ukulele - option 4
G#maj for ukulele - option 5
G#maj for ukulele - option 6