Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord G#maj5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Sol sharp major with major seventh and diminished fifth

 
G#maj5- for ukulele - option 1
G#maj5- for ukulele - option 2
G#maj5- for ukulele - option 3
G#maj5- for ukulele - option 4
G#maj5- for ukulele - option 5
G#maj5- for ukulele - option 6
G#maj5- for ukulele - option 7
G#maj5- for ukulele - option 8