Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord G#mmajsus2 (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Sol sharp with minor function, with supended second, with major seventh

 
G#mmajsus2 for ukulele - option 1
G#mmajsus2 for ukulele - option 2
G#mmajsus2 for ukulele - option 3
G#mmajsus2 for ukulele - option 4
G#mmajsus2 for ukulele - option 5