Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Bm5- (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Si minor with diminished fifth

 
Bm5- for ukulele - option 1
Bm5- for ukulele - option 2
Bm5- for ukulele - option 3
Bm5- for ukulele - option 4
Bm5- for ukulele - option 5
Bm5- for ukulele - option 6
Bm5- for ukulele - option 7
Bm5- for ukulele - option 8
Bm5- for ukulele - option 9
Bm5- for ukulele - option 10
Bm5- for ukulele - option 11
Bm5- for ukulele - option 12