Muzland.info: ukulele chords.

Options for the chord Bm+ (ukulele)

Go to muzland.info.

 

Name: Si minor with augmented fifth

 
Bm+ for ukulele - option 1
Bm+ for ukulele - option 2
Bm+ for ukulele - option 3
Bm+ for ukulele - option 4
Bm+ for ukulele - option 5
Bm+ for ukulele - option 6
Bm+ for ukulele - option 7
Bm+ for ukulele - option 8
Bm+ for ukulele - option 9
Bm+ for ukulele - option 10
Bm+ for ukulele - option 11
Bm+ for ukulele - option 12
Bm+ for ukulele - option 13