Eurovision
Vlatko Ilievski

Русинка

The Key

 
 
 
 
 
 

Guitar Chords

 
 
 

© Chorded by Ocheret M. (https://Muzland.info)

Текст: Григор Копров, Владимир Дојчиновски, музика: Јован Јованов, Марко Маринковиќ–Слаткаристика
Lyrics by Grigor Koprov, Vladimir Dojcinovski and Music by Jovan Jovanov, Marko Marinkovikj-Slatkaristika
F.Y.R. Macedonia / Eurovision 2011


Intro: E E E F } 10 times
    E E E F | E F G E/G#

Am    F      C
Кожа бела, нежна како снегот,
Gsus4 G  Am
Нов, неизгазен.
     F      Dm
Очи сини, како ведро небо -
  Gsus4  E  Am
Во нив сум заробен.

         E
  Јас Македонец, а она Русинка,
          Dm      F
  Jас добредојден како музика,
     Am    E
  Музика, музика,
    F   G#m5- Am
  Што не ја разбирам...

Рефрен:
   F    E      Am
   Ни „какаљи”, ни „камаља”,
       E     Am
   Ма ништо не ја разбирам!
   F    E      Dm
   Ни „какаљи”, ни „камаља” -
      E    Am
   За неа се ќе научам.

   Ни „какаљи”, ни „камаља”,
   Ма ништо не ја разбирам!
   Ни „какаљи”, ни „камаља” -
   За неа се ќе научам.

 Am       E
  Јас македонец, а она Русинка:
        Dm        F
  Дајте ѝ вотка, а мене ракија.
     Am    E
  Музика, музика,
    F   G#m5- Am
  Што не ја разбирам.

Рефрен:
   Ни „какаљи”, ни „камаља”,
   Ма ништо не ја разбирам!
   Ни „какаљи”, ни „камаља” -
   За неа се ќе научам.

Instrumental: E | Am | E | Am | E | Am | E | Am

  E7         Am
  Лај-лај-лај, ла-ла-лај-лај-лај,
     G         C
  Ла-ла-лај-лај-лај, ла-ла-лај-лај-лај,
     Dm         Am
  Ла-ла-лај-лај-лај, ла-ла-лај-лај-лај,
     E7      Am
  Ла-ла-лај, ла-ла-ла-лај...

Рефрен:
   Ни „какаљи”, ни „камаља”,
   Ма ништо не ја разбирам!
   Ни „какаљи”, ни „камаља” -
   За неа се ќе научам,

   Ни „какаљи”, ни „камаља”,
   Ма ништо не ја разбирам!
   Ни „какаљи”, ни „камаља” -
   За неа се ќе научам,
      E    Am
   За неа се ќе научам.
 
 
 
 
The top twenty The top twenty Print

Finger notations of chords

E
F
G
E/G#
Am
C
Gsus4
Dm
G#m5-
E7

 

 


 

 

 

 

Statistics Published 18.04.11
11209 views
Transposed 15463 times

 1. Guitar Chords
 2. 🎸 V
 3. Vlatko Ilievski
 4. Русинка (Guitar)
 1. Guitar Chords
 2. 🎸 E
 3. Eurovision Song Contest
 4. Русинка (Guitar)